Diese Seite ist nicht optimiert für Ihren Webbrowser. Bitte nutzen sie einen aktuellen Browser wie z.B. Mozilla Firefox.

Impressum / juridische informatie

 

WEKA Holzbau GmbH

Johannesstraße 16 · D-17034 Neubrandenburg
Telefoon: 00 49 (0)395 / 42908-0 · Fax: 0049 (0)395 / 42908-88
info@weka-holzbau.com
www.weka-holzbau.com

Btw-nummer: DE168056026
Ingeschreven bij AG Neubrandenburg · Handelsregister B 3662
Directie: Frank Albertsmeier (voorz.), Gerold Lebenstedt, Franz Follmann
Technische wijzigingen voorbehouden.
Import van data en content: Reclame- en grafische afdeling, WEKA Holzbau GmbH

 

Copyright

 

Alle rechten voorbehouden. Tekst, foto's, illustraties en hun plaats op de websites van WEKA Holzbau GmbH vallen onder de wet op het auteursrecht en andere beschermende wetgeving. De inhoud van deze websites mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, verspreid, gewijzigd of voor derden toegankelijk worden gemaakt. Sommige websites van WEKA Holzbau GmbH bevatten daarnaast afbeeldingen waarvoor derden het auteursrecht bezitten. Door deze website wordt geen licentie afgegeven voor het gebruik van het geestelijk eigendom van WEKA Holzbau GmbH of derden. Voorzover niet anders aangegeven zijn alle handelsmerken op websites van WEKA Holzbau GmbH beschermd. Dit geldt in het bijzonder voor merken, typeplaatjes, bedrijfslogo's en emblemen van WEKA Holzbau GmbH. De op onze sites gebruikte merken en vormgevingselementen zijn geestelijk eigendom van WEKA Holzbau GmbH of derden. Door deze website wordt geen licentie afgegeven voor het gebruik van het geestelijk eigendom van WEKA Holzbau GmbH of derden.

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

 

WEKA Holzbau GmbH stelt de inhoud van deze internetpagina's met grote zorgvuldigheid samen en zorgt ervoor dat deze regelmatig wordt geactualiseerd. De gegevens dienen echter alleen als niet-bindende algemene informatie en zijn geen vervanging voor het zorgvuldige, individuele advies op basis waarvan de consument besluit iets aan te schaffen. De technische kenmerken en uitvoeringen kunnen van land tot land verschillen. Wijzigingen van de producten blijven te allen tijden voorbehouden. Bindende, actuele gegevens over technische kenmerken, uitvoeringen of eigenschappen van onze producten krijgt u uitsluitend van uw dealer of importeur. WEKA Holzbau GmbH stelt zich niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze sites of een te allen tijde storingsvrije toegang tot deze sites. Wanneer wij verwijzen naar internetpagina's van derden (links), neemt WEKA Holzbau GmbH geen verantwoording op zich voor de inhoud van deze gelinkte pagina's. Wanneer u op een dergelijke link klikt, verlaat u het informatieaanbod van WEKA Holzbau GmbH. Voor het informatieaanbod van derden kunnen afwijkende regelingen gelden, in het bijzonder als het gaat om de privacybescherming. Verder stelt WEKA Holzbau GmbH zich niet aansprakelijk voor plichtsverzuim door eenvoudige nalatigheid bij dienstverlenende activiteiten, in het bijzonder bij het downloaden van door WEKA Holzbau GmbH beschikbaar gestelde bestanden op de internetpagina's van WEKA Holzbau GmbH. Dit geldt alleen voorzover het geen essentiële contractuele verplichtingen betreft, zoals leven, gezondheid of lichaam van personen dan wel claims op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.  Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim van door ons gevolmachtigde personen.

Prijs incl. BTW en inclusief levering stoeprand in België en Nederland .© 2019 WEKA. Alle rechten voorbehouden. Impressum ↩ Terug naar het overzicht